Eğitim İçerik Bilgileri

24.02.2019 21:00

Ders Bilgileri

Teorik Dersi Eğitimi:

Bütün sertifika sınıflarında teorik ders olarak trafik ve çevre bilgisi, ilk yardım,  araç tekniği ve trafik adabı dersleri verilmektedir. Trafik ve çevre bilgisi dersi 16, ilk yardım dersi 8, araç tekniği dersi 6, trafik adabı 4 saat teorik dersi olarak verilir.  

·         Trafik dersleri:

Trafik dersleri içerisinde karayolları trafik kanunları hakkında bilgiler verilir. Kara yollarının güvenliği kim tarafından sağlanır, yolların bakım ve onarımını kimler yapar, trafik ile ilgili olan her türlü kurumun görev ve sorumlulukları kara yolları trafik kanunu içerisinde belirtilmiştir. Trafik dersleri içerisinde gösterilen bir diğer ders ise trafik işaretleridir. Bu işaretler içerisinde yol içerisinde bulunan levhalar, yol çizgileri ve bunların ne anlama geldiği öğretilir. Ayrıca trafik polisinin hareketlerinin ne anlama geldiği de öğretilir. Trafik dersleri içerisinde araçların muayenesi, tescili ve sigortaları ile ilgili bilgilerde vardır. Bunların nasıl yapılacağı neden yapılması gerektiği hakkında bilgiler verilir. 

·         İlk Yardım Dersleri:

İlk yardım dersleri içerisinde kazanın ne demek olduğu kazaya sebep olan etkenler nelerdir, kazalar asıl önlenebilir ve olan bir kaza sırasında neler yapmak gerekir bunlar anlatılmaktadır. Kazalara neden olan faktörler anlatılarak kazaların engellenmesi için alınması gereken önlemler ilk önce sürücü adaylarına öğretilmelidir. Kaza sırasında yaralılara nasıl müdahale edileceği, hangi durumlarda müdahale edilecek hangi durumlarda müdahale edilmeyecek hakkında bilgiler verilir. İnsan vücudu hakkında bilgiler verilerek kaza sonrası uygulanabilecek temel ilk yardım eğitimleri verilir. Kaza sonrasında olay mahallinde güvenliğin sağlanması diğer araçların ve sürücülerin zarar görmemesi için nasıl önlemler alınması gerektiği açıklanır. 

·         Motor Dersleri: 

Motor derslerinde ilk olarak motorun tanımı yapılarak çeşitlerinden bahsedilir. Motorun çalışması için gerekli koşular ve nasıl çalışacağı anlatılır. Motor içerisinde bulunan parçalar ve bunların görevleri hakkında bilgiler verilir. Motorların dışındaki çalışma sistemleri ve bunların nasıl çalıştığı açıklanır. Araç içerisinde yer alan fren sistemi, direksiyon sistemi, süspansiyon sistemi, egzoz sistemi, göstergeler sistemi, aydınlatma ve ikaz sistemi hakkında bilgiler verilerek bunların görevleri ve yapıları açıklanır. Motorun bakımının nasıl yapılacağı ne zaman yapılması gerektiği ve benzinli ve dizel araçlardaki motorların farklı yapısı yine anlatılan motor dersleri içerisindeki konulardandır. 

·         Trafik Adabı Dersleri:

Ehliyet sınavlarında  Trafik adabı alanından 6 soru sorulmaktadır. Genel olarak saygı, hoşgörü, trafikteki kusurlar, teknik eksiklikler, trafikte beşeri ilişkiler, hatalı davranışlar, trafik cezaları, iletişim, trafik psikolojisi, empati kurma, sabır gibi konuları içermektedir.

 

Direksiyon Dersi Eğitimi:

Direksiyon eğitim derslerine ise direksiyon usta öğreticisi tarafından kursiyerin akan trafikte eğitim alacak düzeye ulaştığına karar verilinceye kadar direksiyon eğitim alanında veya simülatör üzerinde devam edilir.

Yeni Ehliyet Alacak Kursiyerlerin Direksiyon Eğitimi Ders Süreleri:

·      M, A1, A2, A ( Bu sınıflarda ehliyet alınmak isteniyor ve 24 yaş doldurulmuş ise –bu durumda iki yıllık deneyim şartı aranmayacaktır) ve B1 sınıfı ehliyet alınmak isteniyorsa 12 saat direksiyon eğitimi alınması gerekmektedir,

·      A sınıfı ( Yukarıdaki maddede ifade edilen durumun dışında kalan sürücü adayları için ) ehliyet için 6 saat direksiyon eğitimi alınması gerekmektedir,

·      B sınıfı ehliyet alınmak isteniyorsa 14 saat direksiyon eğitimi alınması  gerekmektedir,

·      D1 sınıfı ehliyet alınmak isteniyorsa 7 saat direksiyon eğitimi alınması  gerekmektedir,

·      D sınıfı ehliyet alınmak isteniyorsa 14 saat direksiyon eğitimi alınması  gerekmektedir,

·      C1 sınıfı ehliyet alınmak isteniyorsa 10 saat direksiyon eğitimi alınması  gerekmektedir,

·      C sınıfı ehliyet alınmak isteniyorsa 20 saat direksiyon eğitimi alınması  gerekmektedir,

·      C1E, CE, BE, D1E, veya DE sınıfı ehliyet alınmak isteniyorsa 6 saat direksiyon eğitimi alınması  gerekmektedir,

·      F sınıfı ehliyet alınmak isteniyorsa 12 saat direksiyon eğitimi alınması  gerekmektedir,

Direksiyon dersinde 1 ders saati 50 dakikadır. 50 dakikanın 40 dakikası ders işlenir, 10 dakikası sürücü adayının dinlenmesi için verilen süredir.

100 Ceza Puanı Eğitimi:

(Ek fıkra:11.4.1997/22961 RG) 2918 sayılı Kanunun değişik 118 inci maddesi gereğince sürücü belgelerinin iki ay süre ile geri alınması sebebiyle, eğitime alınacak sürücüler, bu iki aylık süre içinde motorlu taşıt sürücüleri kurslarında trafik ve çevre bilgisi dersine devam ederler. Bu kişilere kurs müdürlüğünce belirtilen eğitimi aldıklarına dair belge verilir.